Отвори категориите

Моно екстракти на доктор Бах.Капките на доктор Бах онлайн.Бахови капки

Показване на 1 - 18 от 38 артикула

Моно екстракти на доктор Бах.Капките на доктор Бах онлайн.Бахови капки

  Воден от идеята за хармония между психиката и тялото, доктор Бах открива свойствата на 38 цветя и ги структурира в 7 групи, според проявените симптоми. Така по-лесно и бързо всеки би могъл да определи от какво има нужда в момента. Можете да смесвате до 6 моно елексира за да потушите и балансирате емоциите си. Както и при готовите комбинации е добре да приемате капките разтворени в чаша вода. 


  Моно елексири които помагат да преоткрием Радостта, Спокойствието, да се преборим с Тъгата и Меланхолията. Премахват чувството на Унилост, Мъка и Подтиснатост:

ДИВА ЯБЪЛКА / Pommier Sauvage / Crab Apple / Malus Pumila  
ЯДЛИВ КЕСТЕН / Chataignier / Sweet Chestnut / Castanea Sativa
ДЪБ - ЛЕТЕН / Chene / Oak / Quercus Robur
ГАРВАНСКИ ЛУК / Dame d’Onze Heures / Star of Bethlehem / Ornithogalum Umbellatum
ЛИСТВЕНИЦА / Meleze / Larch / Lrix Decidua
БРЯСТ / Orme / Elm / Ulmus Procera
БОР - БЯЛ / Pin Sylvestre / Pine / Pinus Sylvestris
ВЪРБА - ЖЪЛТА / Saule / Willow / Salix Vitellina
Моно елесири на д-р Бах против Страхове и Несигурност, носещи спокойствие и хармония:
ЧЕРВЕН ДИВ КЕСТЕН / Marronnier Rouge / Red Chestnut / Aesculus Carnea
ХЕЛИАНТУМ (СКАЛНА РОЗА) / Heliatheme / Rock Rose / Helianthemum Nummularium
МИМУЛУС /  Mimule / Mimulus / Mimulus Guttatus
ДЖАНКА / Prunus / Cherry Plum / Prunus Cerasifera
ТРЕПЕТЛИКА / Tremble / Aspen / Populus Tremula
 
За да се преборим със Съмненията и Догатките, да отстраним чувството на Колебливост, за утвърждаване на собствения избор и смелост за отстояването му е добре да използваме капките от:
ХРУЩЯЛКА (СКЛЕРАНТУС) / Gnavelle Annuelle / Scleranthus / Scleranthus annuus
ПРЕЩИП / Ajonc / Gorse / Ulex Europaeus
ДИВ ОВЕС / Avoine Sauvage / Wild Oat / Bromus Ramosus
ГАБЪР / Charme / Hornbeam / Carpinus Betulus
ТИНТЯВА / Gentiane / Gentian / Gentiana Amarella
САРКОФАЙ (ЦЕРАТОСТИГМА) / Plumbago / Cerato / Ceratostigma Willmottiana
 
За възвръщане на Радостта от Живота или при Липса на Интерес можем да използваме моноекстракти от:

ПЪПКИ ОТ БЯЛ ДИВ КЕСТЕН / Bourgeon de Marronnier Blanc / White Chestnut / Gammae Aesculus Hippocastani
ОРЛОВИ НОКТИ / Chevrefeuille / Honeysuckle / Lonicera Caprifolium
ПОВЕТ / Clematite / Clematis / Clematis Vitalba
ШИПКА / Eglantine / Wild rose / Rosa Canina
БЯЛ ДИВ КЕСТЕН (КОНСКИ) / Marronnier Blanc / White Chestnut / Aesculus Hippocastanum
СИНАП / Moutarde / Mustard / Sinapis Arvensis
МАСЛИНА / Olivier / Olive / Olea Europoea Самотност:  да дадем импулс на общуването и диалога:
ПИРЕН / Bruyere / Heather / Calluna Vulgaris
ХОТОНИЯ (ВОДНА ТЕМЕНУГА) / Hottonie des marais / Water Violet / Hottonia Palustris
СЛАБОНОГА / Impatiente / Impatiens / Impatiens Glandulifera
 
Моно екстракти при Уязвимост, Ранимост и Чувствителност:

КАМШИЧЕ / Aigremoine / Agremony / Agrimonia Eupatoria
ЧЕРВЕН КАНТАРИОН / Centauree / Centaury / Centaurium Umbellatum
ДЖЕЛ / Houx / Holly / Ilex Aquifolium
ОРЕХ / Noyer / Walnut / Juglans Regia
 
Когато изпитваме Трудности във взаимоотношенията, или искаме да подпомогнем откритостта към другите и гъвкавостта при общуването:
ЦИКОРИЯ (СИНЯ ЖЛЪЧКА) / Chicoree / Chicory / Cichorium Inthybus
СКАЛНА ВОДА / Eau de Roche / Rock Water / Aqua Petra
БУК / Hetre / Beech / Fagus Sylvatica
ВЪРБИНКА / Verveine / Vervain / Verbena Officinalis
ЛОЗА / Vigne / Vine / Vitis Vinifera
  Воден от идеята за хармония между психиката и тялото, доктор Бах открива свойствата на 38 цветя и ги структурира в 7 групи, според проявените симптоми. Така по-лесно и бързо всеки би могъл да определи от какво има нужда в момента. Можете да смесвате до 6 моно елексира за да потушите и балансирате емоциите си. Както и при готовите комбинации е добре да приемате капките разтворени в чаша вода. 


  Моно елексири които помагат да преоткрием Радостта, Спокойствието, да се преборим с Тъгата и Меланхолията. Премахват чувството на Унилост, Мъка и Подтиснатост:

ДИВА ЯБЪЛКА / Pommier Sauvage / Crab Apple / Malus Pumila  
ЯДЛИВ КЕСТЕН / Chataignier / Sweet Chestnut / Castanea Sativa
ДЪБ - ЛЕТЕН / Chene / Oak / Quercus Robur
ГАРВАНСКИ ЛУК / Dame d’Onze Heures / Star of Bethlehem / Ornithogalum Umbellatum
ЛИСТВЕНИЦА / Meleze / Larch / Lrix Decidua
БРЯСТ / Orme / Elm / Ulmus Procera
БОР - БЯЛ / Pin Sylvestre / Pine / Pinus Sylvestris
ВЪРБА - ЖЪЛТА / Saule / Willow / Salix Vitellina
Моно елесири на д-р Бах против Страхове и Несигурност, носещи спокойствие и хармония:
ЧЕРВЕН ДИВ КЕСТЕН / Marronnier Rouge / Red Chestnut / Aesculus Carnea
ХЕЛИАНТУМ (СКАЛНА РОЗА) / Heliatheme / Rock Rose / Helianthemum Nummularium
МИМУЛУС /  Mimule / Mimulus / Mimulus Guttatus
ДЖАНКА / Prunus / Cherry Plum / Prunus Cerasifera
ТРЕПЕТЛИКА / Tremble / Aspen / Populus Tremula
 
За да се преборим със Съмненията и Догатките, да отстраним чувството на Колебливост, за утвърждаване на собствения избор и смелост за отстояването му е добре да използваме капките от:
ХРУЩЯЛКА (СКЛЕРАНТУС) / Gnavelle Annuelle / Scleranthus / Scleranthus annuus
ПРЕЩИП / Ajonc / Gorse / Ulex Europaeus
ДИВ ОВЕС / Avoine Sauvage / Wild Oat / Bromus Ramosus
ГАБЪР / Charme / Hornbeam / Carpinus Betulus
ТИНТЯВА / Gentiane / Gentian / Gentiana Amarella
САРКОФАЙ (ЦЕРАТОСТИГМА) / Plumbago / Cerato / Ceratostigma Willmottiana
 
За възвръщане на Радостта от Живота или при Липса на Интерес можем да използваме моноекстракти от:

ПЪПКИ ОТ БЯЛ ДИВ КЕСТЕН / Bourgeon de Marronnier Blanc / White Chestnut / Gammae Aesculus Hippocastani
ОРЛОВИ НОКТИ / Chevrefeuille / Honeysuckle / Lonicera Caprifolium
ПОВЕТ / Clematite / Clematis / Clematis Vitalba
ШИПКА / Eglantine / Wild rose / Rosa Canina
БЯЛ ДИВ КЕСТЕН (КОНСКИ) / Marronnier Blanc / White Chestnut / Aesculus Hippocastanum
СИНАП / Moutarde / Mustard / Sinapis Arvensis
МАСЛИНА / Olivier / Olive / Olea Europoea Самотност:  да дадем импулс на общуването и диалога:
ПИРЕН / Bruyere / Heather / Calluna Vulgaris
ХОТОНИЯ (ВОДНА ТЕМЕНУГА) / Hottonie des marais / Water Violet / Hottonia Palustris
СЛАБОНОГА / Impatiente / Impatiens / Impatiens Glandulifera
 
Моно екстракти при Уязвимост, Ранимост и Чувствителност:

КАМШИЧЕ / Aigremoine / Agremony / Agrimonia Eupatoria
ЧЕРВЕН КАНТАРИОН / Centauree / Centaury / Centaurium Umbellatum
ДЖЕЛ / Houx / Holly / Ilex Aquifolium
ОРЕХ / Noyer / Walnut / Juglans Regia
 
Когато изпитваме Трудности във взаимоотношенията, или искаме да подпомогнем откритостта към другите и гъвкавостта при общуването:
ЦИКОРИЯ (СИНЯ ЖЛЪЧКА) / Chicoree / Chicory / Cichorium Inthybus
СКАЛНА ВОДА / Eau de Roche / Rock Water / Aqua Petra
БУК / Hetre / Beech / Fagus Sylvatica
ВЪРБИНКА / Verveine / Vervain / Verbena Officinalis
ЛОЗА / Vigne / Vine / Vitis Vinifera